tryda

tryda
trydà sf. (4) K.Būg, Š, Rtr, NdŽ, FrnW vlg. 1. Kos56, RtŽ, M, LsB220, L, LL8, , Ms, Slnt, Sd, Ds, Kp, Pl, Ob, Al viduriavimas, greitoji: Trydà buvo manę užpuolus Krs. Muno vaikuo trydà prasidėjo Sd. Trydà subinę pritraukė, kaip benuvažiuosi į turgų J. Užpuolė jį trydà – bėga ir bėga lauk Jrb. Ir man kad papuola trydà – vienu vandeniu, nespėju eit Žl. Muni gena laukan trydà (instr. sing.): nūgandaujuos, ka ben nesirgčio Šts. Atvežk vaistų nuo trydõs teliokam Str. Turėjusiai kiaulei negal duoti ruginių miltų – paršelius trydà apniks Vkš. Geria [druską] su degtiene nuo trydos Sln. Kiba nuo grybų trydà pristojo Trgn. Pelynos, kap trydẽlė, gerai Dv. ^ Kai trydõs paimtas OG230. Kad taũ trydà! Ds. Kad ne tryda, kita yda – vis ko trūksta Šts. Ne tinginiui trydà sirgt Snt, Nm, Vl, Skr, Ar, Bsg, Skdt, An. Ukvata pikčiau trydos LTR(Rm, Pn).Skr, Slnt dizenterija, kruvinoji: Trỹdos ka užsisuka kur, ta daugybė žmonių išmiršta Pln. Parsiėdė slyvų ir susirgo trydà Šll. Vaikų kolera (tryda) bujoja vasarą, per patį karštį . 2. J.Jabl skystos išmatos (ppr. viduriuojant): Kas čia tavo do dažymas: kaip trydà nutrysčiojai?! Ds. ^ Eik tu, jaučio trỹda Š(Sl). O tai vaina [paršiukų su žąsiukais] buvo – kaip veršio trydà Dov. Inpylė kokios buzos kai trydõs Trgn.prk. persišviečiantis, retas rūbas: Tai ne rūbas, tik trydà – visas kūnas žėri Vdš. 3. prk. prastas, skystas valgis: Ką čia išvirei tokią trỹdą! Pnm. 4. scom. Bsg, Pc, Ds, Vkš, Sd, Kl, Slnt kas be reikalo, be pamato karščiuojasi, jaudinasi, karštakošis: Ne tiek te bėdos, kiek tam trỹdai rėksmo Trgn. Nebūk toks trydà – viską padarysiu Jd. Tokia trydà mokytoja – neklauso vaikai KzR. Eik tu, trỹda! Vv .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tryda — trydà dkt. Jį̃ užpúolė trydà – bėga ir bėga laũk …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trydauti — trydauti, auja, ãvo, trydauti, auja, avo Vlkv žr. tridalioti 1: Nereikia eit, nė trydaut Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trydalis — trydãlis, ė smob. (2) Lnkv žr. tridžius 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trydažolė — trydãžolė sf. (1) NdŽ; Mt, LBŽ, tridažolė Rtr bot. vlg. 1. L383, Rtr, KŽ didžiagalvė bajorė (Centaurea scabiosa). 2. Mt, LBŽ, NdŽ keturbriaunė jonažolė (Hypercicum quadrangulum) arba paprastoji jonažolė (H. perforatum). 3. lipnioji žilė (Senecio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraujatryda — kraujãtryda sf. (1) viduriavimas su krauju: Nuo kraujatrydos žali rūkyti lašiniai geriausias vaistas Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrysčioti — iter. nutriesti 1: Kas čia tavo da dažymas, kaip tryda nutrysčiojai! Ds. trysčioti; nutrysčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliurpkus — pliur̃pkus, ė smob. (2) menk. 1. J plepys. 2. J kas viską daro skubėdamas: Mūs gaspadorius tikras pliur̃pkus, pliurpt pliurpt ir nori, kad viskas būtų gatava Skr. 3. kas greit supyksta, įsikarščiuoja, purkšlys: Tas mūsų tėvas toks pliur̃pkus:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliūrė — pliū̃rė sf. (2) menk. 1. skysta košė, putra: Kas tą košę galia valgyti – išvirė tokią pliū̃rę Ms. 2. praskydusi žemė, purvynė: Šliudra žiema, arba pliū̃rė Ggr. Prastas bulvakasis, kad tokia pliū̃rė Ggr. Ko ta karvė tavo nešokinės, ka pliū̃rė[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skystatryda — scom. (1), skystãtryda (1) žr. skystatraida: Eikit jūs, skystãtrydos: ką išgirstat, tuoj išsigandę lakstot, triedžiat (tauškiat) kaip pasvaigę! Jnšk. Baisi toji Kazė skystatryda: plepa plepa atėjus Št …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”